XIT Jönköping

XIT Jönköping är ett nytt tillskott i Jönköpings nöjesbransch. Nattklubben grundades inför hösten 2022, där den huvudsakliga målgruppen är högskolestudenter.

XIT Jönköping - Nattklubb - Branding

BAKGRUND

Vi fick i uppdrag att bygga upp hela varumärket visuellt. Arbetet startade genom att ta fram en grafisk profil. Utifrån den grafiska profilen skapade sedan content, hemsida, utskriftsmaterial och annat för att bygga upp ett starkt varumärke! 

Vad kan vi skapa för dig?

Kontakta oss!